Kotva
Nepřehlédněte
Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Domácí výuka na počítačových programech DIDAKTA – pro zájemce

Vloženo: 24.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 36x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, Vaši žáci se ve škole setkávají s výukovým programem Didakta, který je vázán na IP. Adres školy v letošním roce jsme na zkoušku zakoupili i licenci pro domácí využití. Fungují jen na Windows 8, 10, 11, MacOS (11),bohužel NE Adroid - telefony, tablety) Především, žáci, co jsou více nemocní, mohou prostřednictvím těchto programů procvičovat učivo a mají hned zpětnou vazbu o chybách. Je zde Český jazyk matematika, geometrie, čtenářská gramotnost i angličtina. Pin je určen jen pro naše žáky, proto Vás žádám o diskrétnost Žákovský PIN pro Vaši školu je:__________uveden v ŽK žáka (platný vždy denně od 15.00 do 23.59 hod) Pokud byste měli zájem, jsem ochotná Vám udělat exkurz do programů odpoledne, dle domluvy na telefonu 739079226. Nejlépe víc rodičů najednou. (L.Mottlová) čtěte více níže, níže i odkaz na stažení programů

Domácí výuka na počítačových programech DIDAKTA – pro zájemce

Vážení rodiče,

Vaši žáci se ve škole setkávají s výukovým programem Didakta, který je vázán na IP. Adres školy v letošním roce jsme na zkoušku zakoupili i licenci pro domácí využití. Fungují jen na Windows 8, 10, 11, MacOS (11),bohužel NE Adroid  - telefony, tablety)

Především, žáci, co jsou více nemocní, mohou prostřednictvím těchto programů procvičovat učivo a mají hned zpětnou vazbu o chybách. Je zde Český jazyk matematika, geometrie, čtenářská gramotnost i angličtina. Pin je určen jen pro naše žáky, proto Vás žádám o diskrétnost

Žákovský PIN pro Vaši školu je: _??????_zapsán v žákovské (platné od  15.00  do 23.59 hod. každý den)

Pokud byste měli zájem, jsem ochotná Vám udělat exkurz do programů odpoledne, dle domluvy na telefonu 739079226. Nejlépe víc rodičů najednou. (L.Mottlová)

Ve zkratce přikládám návod od firmy

Dále prosím sdělte žákům, resp. jejich zákonným zástupcům následující informace:

  • Zpřístupněny jsou programy, jejichž licenci škola zakoupila.
  • Doba funkčnosti PINu: v pracovních dnech od 15:00-23:59 SEČ; ve dnech pracovního volna, o státních svátcích a o prázdninách není doba funkčnosti omezena.
  • Podporované operační systémy – Windows 8, 10, 11, MacOS (11), Linux (vybrané distribuce).
  • DidaktaCZ Projektor sloužící pro přístup k programům z cloudu lze stáhnout z tohoto odkazu: https://www.silcom-multimedia.cz/podpora/?didakta=0#didakta-id0.
  • Škola, Uživatel ani Zákonný zástupce není oprávněn poskytnout PIN, licenci nebo sublicence k užívání programů třetím osobám.
  • Poskytovatel v rámci služeb spojených s touto smlouvou neposkytuje pro Uživatele a Zákonné zástupce jakoukoli živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti a ani v jiných formách komunikace.
  • Rodiče nic neplatí

S přátelským pozdravem,
SILCOM Multimedia, s.r.o.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.