Kotva
Nepřehlédněte
Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Levandulové údolí a konec června

Vloženo: 15.6.2023 | Autor: | Zobrazeno: 43x | Zatím neupraveno
Den před výletem v úterý 20. 6. 2023 zažijeme soutěžní den se skupinou Gladius na téma „HUSITÉ“ pro MŠ i ZŠ od 9.00 v areálu školy Středa 21. 6. 2023 Školní výlet vlakem do Chodouně do Levandulového údolí Vybíráme 200,- Kč (vstupné na workšop + vlak) Téma Bylinky našich zahrádek. Doprava vlakem ze zastávky Cerhovice 8:42 , předpokládaný návrat vlakem ve 12.41 hodin. Svačina bude i ze školy, doporučujme drobné jídlo i z domova a dost pití, důležité pohodlné boty. Přesun ze Zdic do Chodouně pěšky. Oběd bude ve škole. V týdnu od 26. 6. plánujeme ještě menší výlety po okolí. Děti budou upozorněny. Výuka probíhá do 29. 6. 2023. Vysvědčení bude předáno 30. 6. 2023. kdy výuka končí v 9.00 hodin. Družina běží do 12.00 hodin. Děti mají obědy a svačiny odhlášené. Oběd pro zájemce nutné přihlásit přes strava.cz nebo u kuchařky.

Úterý 20. 6. 2023

Soutěžní den se skupinou Gladius na téma „HUSITÉ“ pro MŠ i ZŠ od 9.00 v areálu školy

Středa 21. 6. 2023

Školní výlet vlakem do Chodouně Levandulové údolí

https://www.levanduloveudoli.cz/kalendar-akci/pro-deti-v-levandulovem-udoli/

Vybíráme 200,- Kč (vstupné na workšop + vlak) Téma Bylinky našich zahrádek. Doprava vlakem ze zastávky Cerhovice 8:42 , předpokládaný návrat vlakem ve 12.41 hodin.

Svačina bude i ze školy, doporučujme drobné jídlo i z domova a dost pití, důležité pohodlné boty. Přesun ze Zdic do Chodouně pěšky.  Oběd bude ve škole.

V týdnu od  26. 6. plánujeme ještě menší  výlety po okolí. Děti budou upozorněny. Výuka probíhá do 29. 6. 2023. Vysvědčení bude předáno 30. 6. 2023. kdy výuka končí v 9.00 hodin. Družina běží do 12.00 hodin. Děti mají obědy a svačiny odhlášené. Oběd pro zájemce nutné přihlásit přes strava.cz nebo u kuchařky.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.