Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V KOSTCE

Vloženo: 4.9.2023 | Autor: | Zobrazeno: 268x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, Začíná nový školní rok 2023-24 Chtěli bychom Vám podat některé informace týkající se organizace práce školy. Škola je i tento rok trojtřídní. Ve všech ročnících se bude vyučovat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro budoucnost“. ČTETE DÁLE....

 

 1. I. třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Monika Kuklová a bude do ní chodit 6 žáků 1. ročníku a  9 žáků 2. ročníku. Nově bude paní učitelce Kuklové pomáhat naše nová kolegyně asistentka paní Kateřina Hlavatá Pevná
 2. II. třídu povede paní učitelka Mgr. Ludmila Mottlová a bude třídní 3. ročníku, který čítá 7 žáků.

III. třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Kateřina Čapková a budou ji navštěvovat 4 žáci 4. ročníku a 4 žáci 5. ročníku.

Prvouku a tělesnou výchovu 1. a 2. ročníku   bude učit paní učitelka Jitka Moutelíková. Celkem bude základní školu navštěvovat 30 dětí, což je o 1 více než loni.

Školní družina bude dvoutřídní. Hlavní vychovatelkou je stále paní učitelka Jitka Moutelíková, druhé oddělení povede paní vychovatelka Věra Hurdová a paní Hlavatá Pevná na zkrácené úvazky.

Na webových stránkách je zveřejněn školní řád, žáci s ním budou podrobně ve škole seznámeni, ale i vy si ho pozorně pročtěte.

Zajištění bezpečného vstupu do školy je i letos pomocí čipů, tedy hlavním vchodem. Dveře u tělocvičny se používají jen k odchodu po ukončení výuky.

 • žádáme Vás o doplnění osobních údajů do žákovské knížky každého žáka, především
 •  telefony, popřípadě zdravotní potíže
 • aktuální informace dáváme na webové stránky školy www.zsmsujezd.cz
 • škola je pro žáky otevřena denně od 6.30 hodin, kdy je v provozu ranní školní družina
 • školní družina bude v provozu každý den od 11.40 do 16.00 hodin
 • termíny  vedlejších prázdnin budou mít děti zapsány v žákovských knížkách   a prospěchových notýscích a budou také uvedeny na webových stránkách školy
 • uvítáme každý zájem o vedení zájmových kroužků nebo pořádání různých akcí pro děti
 • upozorňujeme na možnost podílet se na dění ve škole prostřednictvím školské rady
 • apelujeme na Vás, abyste dětem nedávali cenné věci, protože za jejich ztrátu či poškození nemůžeme ručit
 • přihlášky a odhlášky obědů a svačin probíhají stejně jako loni elektronicky na webu www.strava .cz  (jídelna 11162)

Prioritou i pro školní rok 2023/24 bude naplnit školní vzdělávací program a využívat ve výuce digitální technologie a výukové platformy „Umíme to“ a Didakta, které mohou někdy suplovat výuku, když je žák nemocný a nemůže se výuky účastnit. A školní inspekce v letošním roce klade důraz na pohybové aktivity žáků, proto uvítáme, když většina z Vás bude do školy i ze školy chodit pěšky. Výzva školního roku 2023-24. DO ŠKOLY PO SVÝCH. J

V letošním roce chceme vedle digitálního vzdělávání nezapomenout ani na návrat ke krásné úpravě sešitů. Loňský projekt psaní jen tornádem nepřinesl to, co jsme čekali, proto inovujeme a chceme, aby v penálu byla obě dvě pera gumovací i to permanentní. A bude na učiteli, které pero budete pro danou aktivitu používat.

Dotační program OPJAK – Operační program Jana Amose Komenského tzv. Šablony pokračuje i v letošním roce, s tím že podmínky inovativní výuky jsme splnili a dále se budeme zaměřovat na vzdělávání učitelů v oblasti digitálních technologií a metodických postupů ve  výuce.

Od října 2023 začne pro žáky 2. a 3. ročníků povinný kurz plavání, kterého se mohou samozřejmě účastnit i žáci ostatních ročníků, což vítáme, protože i my v naší škole pozorujeme upadající zájem o pohybové aktivity dětí. Cena kurzu pro žáky 1., 4. a 5. třídy bude 1700,- Kč za 10 lekcí. Z toho je  400,- příspěvek na dopravu, zbytek uhradí škola.

Pracovní sešity jsou hrazeny z příspěvku OÚ Újezd, od rodičů vybíráme příspěvek 500,- Kč na výtvarné pomůcky a materiál.

Číslo účtu: 51-4866990277/0100

Platba výtvarné pomůcky částka: 500,- V.S. 1111 + jméno žáka do poznámky

Platba na plavání ZŠ jen přihlášení žáci 1., 4. a 5. tř: částka 1700,-Kč ; V.S. 2222 + jméno žáka školy

Prosíme, abyste platby neposílali hromadně, v součtu, kvůli identifikaci – děkuje paní účetní.

V prostorách školy budou opět probíhat mimoškolní aktivity do 16. hodin. Zatím je jistá nabídka Hravá angličtina. Ostatní upřesníme během září 2023. Pokud by kdokoli z Vás měl zájem s dětmi vést jiné aktivity, uvítáme Vás a vytvoříme Vám co nejlepší podmínky k práci.

Organizace školního roku 2023-24

 • Začátek školního roku začne v pondělí 4. září 2023. Zveme na něj rodiče i prarodiče prvňáčků.
 • Den české státnosti - svátek sv. Václava je ve čtvrtek 28. září 2023.
 • Ředitelské volno pro žáky ZŠ bude v pátek 29. září 2023
 • Den vzniku samostatného Československa je v sobotu 28. října 2023.
 • Podzimní prázdniny jsou ve čtvrtek  26. a v pátek  27. října 2023.
 • Den boje za svobodu a demokracii je v pátek 17. listopadu 2023.
 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu  3. ledna 2024.
 • Pololetní vysvědčení žáci dostanou ve středu 31. ledna 2024.
 • Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února 2024. 
 • Jarní prázdniny pro okres Beroun jsou od 11. března do 17. března 2024.
 • Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 28. března 2024.
 • Svátky 1. května a 8. května vychází na středu.
 • Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Zbývá jen popřát „Šťastný a veselý nový školní rok !“

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.