Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Stručné plány na březen a duben

Vloženo: 29.2.2024 | Autor: | Zobrazeno: 257x | Zatím neupraveno
19. 3. 2024 vyhodnocení soutěže v piškvorkách a registrace soutěže ve skocích přes švihadlo Od 11. 3. do 15. 3. 2024 – jarní prázdniny pro školáky 18. 03. Dobronauti - kurz prevence nevhodného chování a příprava na řešení konfliktů 21. 03. 2024 – zájezd do divadla Alfa na Pohádky ovčí babičky, pro celou MŠ a 1. 2. a 3 třídu představení začíná v 10:30 odjezd bude v 9:15 (pozdní návrat na oběd) 12. 04. 2024 – finanční gramotnost pro žáky 3. 4. a 5. třídy 28. 3. – 29. 3. velikonoční prázdniny 09. 04. 2024 – zápis žáků do první třídy ZŠ na školní rok 2024-2025 25. 04. 2024 třídní schůzky formou dobrovolných konzultací Ředitelské volno připadne na 6.5 a 7. 5. 2024 15. 5. 2024 – zápis do MŠ Újezd Další akce budou oznámeny – změna termínů vyhrazena

Stručné plány na březen- duben v ZŠ Újezd

Od 11. 3.  do  15. 3. 2024 – jarní prázdniny pro školáky

18. 03. 2024 _ preventivní program Dobronauti

  1. 21.03. 2024 – zájezd do divadla Alfa na Pohádky ovčí babičky, pro celou MŠ a 1. 2. a 3 třídu představení začíná v 10:30 odjezd bude v 9:15 (pozdní návrat na oběd)
  2. 12.04. 2024 – finanční gramotnost pro žáky 3. 4. a 5. třídy
  3. 28. 3. – 29. 3. velikonoční prázdniny
  4. 9. 04. 2024 – zápis žáků do první třídy ZŠ na školní rok 2024-2025
  5. 25. 04. 2024 třídní schůzky formou dobrovolných konzultací

Ředitelské volno připadne na  6.5 a  7. 5. 2024

  1. 15. 05. 2024 – zápis do MŠ Újezd

Další akce budou oznámeny – změna termínů vyhrazena

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.