Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Výskyt 5. nemoci v MŠ a ZŠ

Vloženo: 2.5.2024 | Autor: | Zobrazeno: 199x | Zatím neupraveno
Prosíme rodiče, aby děti s příznaky rýma, kašel, vyrážka neposílali do školy, abychom ochránili ostatní. Děkujeme za pochopení

Úvod

Pátá nemoc je virové onemocnění způsobené parvovirem B19 a nejčastěji se vyskytuje u dětí na jaře a v zimě. Přenáší se kapénkově nebo v období těhotenství z matky na plod. Jakmile dítě nemoc prodělá, získává doživotní imunitu.

Co je to pátá nemoc?

Pátá nemoc neboli erythema infectiosum je virové onemocnění. Projevuje se vyrážkou, zvýšenou teplotou, bolestí hlavy a svalů. Název pátá nemoc vznikl v dobách, kdy si ještě lékaři nebyli jistí, čím je onemocnění způsobeno, proto mu jednoduše bylo přiřazeno číslo, stejně jako některým jiným dětským nemocem.

Příčiny páté nemoci

Pátou nemoc způsobuje ve všech případech parvovirus B19 a existují tři způsoby šíření – přímým kontaktem, kapénkově nebo transplacentárně. V dětském věku se taková onemocnění šíří rychle, obzvlášť pokud jsou děti ve velkém kolektivu a nedodržují správné hygienické návyky. Dalším způsobem je přenos krví či krevními deriváty nebo v těhotenství z matky na plod. Pátá nemoc se vyskytuje převážně u dětí ve školním věku, eventuálně u předškoláků a batolat. V případě, že dospělá osoba nemoc v dětství neprodělala, může propuknout i u ní. Velmi ojedinělý je výskyt u starší populace.

Příznaky páté nemoci

Typickým příznakem je vyrážka, která se nejprve objeví na obličeji a připomíná tvar motýlího těla a poté se objevuje i na trupu a končetinách. Ta se proměňuje vzhledem k teplotě prostředí. Nemoc doprovází také několikadenní horečka, bolest hlavy, rýma a bolest svalů a kloubů. Pátá nemoc může probíhat i bezpříznakově.

 

Jak rozpoznat pátou nemoc? Podle typické vyrážky a průvodních symptomů. Pokud navíc víte, že se ve vašem okolí nachází dítě s pátou nemocí, pak máte téměř jistotu. Nemoc obvykle nepřináší žádné komplikace, navíc léčba je jen symptomatická, tudíž není třeba stálý lékařský dohled. Vzhledem k podobnosti příznaků s jinými dětskými onemocněními je ale nejlepší navštívit dětského lékaře, který určí správnou diagnózu. A léčba je pak na vás.

Infekčnost a přenos páté nemoci

Pátá nemoc je velmi infekční onemocnění vzhledem k přenosu kapénkami. Stačí, když si dítě neumyje ruce po setkání s nakaženým nebo nakažený kýchne. Dítě (nebo dospělý) je infekční zhruba týden před vypuknutím prvních příznaků. V době výskytu vyrážky už je jen malé riziko přenosu nemoci.

Průběh páté nemoci

Inkubační doba páté nemoci je 14 dní. Mezi první příznaky patří vyrážka s horečkou. Vyrážka obvykle ustoupí do 10 dnů, stejně jako ostatní doprovodné symptomy. V některých případech se ale přesune na jiné místo na kůži a celý proces hojení se opakuje. Většinou nemoc ustoupí bez komplikací, nutná je trpělivost a symptomatická léčba. Víc pro vašeho potomka udělat nemůžete, ale věřte, že jeho trápení rychle přejde.

Diagnóza páté nemoci

Diagnostika páté nemoci je jednoduchá, pediatr stanoví diagnózu na základě projevených příznaků. V komplikovanějších případech je možné provést laboratorní vyšetření prokazující specifické protilátky.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.