Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Byli jsme v ZOO

Vloženo: 27.9.2018 | Autor: | Zobrazeno: 376x | Zatím neupraveno
Projektový den školy - Do Afriky - do plzeňské ZOO proběhl vlastně i v rámci družiny 18. 9. 2018

Edukativní exkurze v ZOO Plzeň vedená zoologem. Téma prohlídky byla Afrika, kontinent, život na tomto kontinentě. Porovnání rozdílů podmínek života v Africe a s našimi podmínkami.

Prohlídka expozice s odborným výkladem

Zvířata Afriky, jejich přizpůsobení k životu. Aktivní účast na diskusi. Práce na pracovních listech. (Velikost: 169.53 kB)  ZDE (Velikost: 168.68 kB) Doporučená literatura a internetové odkazy pro učitele pro další výuku v hodinách přírodovědy.

Ochrana přírody a udržitelný rozvoj.  Funkce ZOO v roli ochrany přírody. Jak mohou k ochraně přírody přispět žáci sami.

Prohlídka expozice i z druhé strany, otázky dětí na odborníka – předem připravené i spontánní. Vypracování pracovních listů na místě. Autoevaluace

 

Další práce bude pokračovat v následných hodinách přírodovědy.