Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Šablony II

Vloženo: 27.9.2018 | Autor: | Zobrazeno: 764x | Zatím neupraveno
Další vzdělávání žáků a učitelů díky grantu z MŠMT a OPVV

Naše škola obdržela  grant z MŠMT na další vzdělávání  žáků tzv. ŠABLONY II.

Plakát zde

Tento projekt bude trvat  24 měsíců tedy dva školní roky  2018/19 a 2019/20

Tento projekt je zaměřen na financování další práce s žáky nad rámec běžné výuky. V našem případě je do projektu šablony zapojena Základní škola, která bude organizovat čtenářský klub, doučování žáků, projektové dny ve škole i mimo školu, pedagogové budou mít přístup k dalšímu vzdělávání ať už formou školení či tandemové výuky a sdílením zkušeností s jinými školami.

Podobný program čeká i školu mateřskou s výjimkou doučování a klubů, navíc si budou moci dovolit výuku odborník z praxe.

Ani školní družina nebude stát stranou. Děti ze školní družiny budou moci navštěvovat klub deskových her a klub angličtiny. I mezi ně bude docházet odborník z praxe a budou se účastni školní projektových dnů.

 

 Dále budou nově zřízeny 3 školní kluby, které budou probíhat vždy od září do ledna, každou středu od 13. do 14.30 hod. Budou formou volnočasové aktivity.

  1. Čtenářský klub s paní učitelkou Kuklovou (žáci od 2. do 5. třídy)- čtení knih dle vlastního výběru, ukázky nových knih, sledování filmů podle a porovnávání s knihou, poslech audio knih.
  2. Klub deskových her s paní učitelkou Hrádkovou (žáci od 2. – 5. třídy)- hraní logických a deskových her, šifrování, hra rozvíjející matematické schopnosti, základy přežití v přírodě.
  3. Klub konverzace a her v angličtině z paní učitelkou Mottlovu (žáci od 4. a 5.tř) případně pokročilejší třeťáci)- jednoduchá angličtina ve filmech s titulky, konverzační hry, pexesa, dramatizace pohádek v AJ, Kahoot, Quizlet

V každém klubu musí být minimálně 6 žáků a max 12. Kluby budou povinně volitelné, přičemž o zapsání do klubu rozhodne pedagog dle vzdělávacích potřeb žáka. Od žáků potřebujeme vědět, který klub by si vybrali na prvním a který až na druhém místě.

 

 

Plakát publicity zde (Velikost: 73.66 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.