Kotva
Nepřehlédněte
Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 19.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 440x | Zatím neupraveno
Vím že toho máte dost, ale kdo by se chtěl rozšířit dál ) zde je odkaz https://nadalku.msmt.cz/cs

Vloženo: 18.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 367x | Zatím neupraveno
Denně aktualizujeme práci pro žáky v jednotlivých záložkách tříd. nyní probíhají online třídy prostřednictvím WhatsAp. Ti co se nemohou připojit - nejsou smutní, protože nám schovávají práci do desek a sešitů. Žáci pracují sami a mamky pomáhají jen když je nejhůře. K dispozici je telefon 739079226 mail zsujezdkarantena@seznam.cz ve škole jsem minimálně do 14.00 hodin , ale pokud zavoláte budu déle. Ludmila Mottlová

Vloženo: 16.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 463x | Zatím neupraveno
TAM DOLE,V ZÁLOŽCE U TŘÍD, JSOU ČLÁNKY S ÚKOLY

Vloženo: 16.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 379x | Zatím neupraveno
Prosím o strpení v aktualizaci práce. Dnes úřaduji a vydávám potvrzení. Naposledy předáváme pracovní sešity osobně. Jednotlivým osobám. Nevyzvednuté materiály roznesou pracovnice školy. Od zítřka bych ráda zavedla denní zadávání úkolů abychom udrželi pravidelnost práce. Vše bude na webu v záložkách tříd. Pokud sledujete z mobilu - musíte sjet až dolů. I v jednotlivých třídách jsou články - určené právě jim. Nejen na titulní stránce Přimlouvam se za instalaci programu didakta a dnešní intenzivní práci na něm. Zatím s několika žáky komunikuji přes WhatsApp nebo mail Nemám všechny!!! Mottlová

Vloženo: 13.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 1078x | Zatím neupraveno
Milí žáci a žákyně, vaše oblíbené výukové programy, které znáte z výuky jsou Vám díky karanténě firmou Silcom na naši žádost DOČASNĚ!! zpřístupněny do domácí výuky. Obávám se že nejdou na telefony a tablety android, mac ale jen na PC a tablety s windows. Očekávám vaš dotazy a podněty na emailu zsujezdkarantena@seznam.cz, zatím je ticho. Asi se učíte to zadané. V pondělí bychom rádi začali komunikaci pomocí Whatsapp, ale to potřebuji vaše telefonní čísla. Požádám o ně vaše rodiče. Více k výukovým programům na stránkách třídy

Vloženo: 12.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 519x | Zatím neupraveno
Na základě vyhlášeného nouzového stavu se uzavírá i MŠ Újezd do odvolání, sledujte webové stránky. Dokumenty o ošetřovném jsou k dispozici v ředitelně školy popř. na vyžádání na tel 739079226 Předpokládáme, že pokud vláda nanařídí jinak a nemocnost se sníží, otevření školky by mělo být dřívější než u ZŠ. ke komunikaci využívejete výše uvedený telefon nebo email zsujezdkarantena@seznam.cz Děkuji za pochopení

Vloženo: 10.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 357x | Zatím neupraveno
Od středy 11. března se na dobu neurčitou zavírají základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy. Tato situace se nejvíce dotkne rodičů s malými dětmi, které nemohou ještě zůstat samy doma. Mnoho z nich si klade otázky, jak situaci řešit. ŽÁDOSTI NA OŠETŘOVNÉ VYDÁVÁME V ŘEDITELNĚ ŠKOLY, POKUD NEJSME JSOU V K DISPOZICI U UČITELKY MŚ Rodiče, kteří se starají o děti do 10 let věku, mají nárok na ošetřovné. Je nutné vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Formulář vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Rodič samoživitel může čerpat ošetřovné až 16 dní. Po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné rodičům nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Vloženo: 20.12.2019 | Autor: | Zobrazeno: 376x | Zatím neupraveno
a v novém roce 2020 se na Vás těšíme 6.1.2020. Družna je od 6:30 a po postvánoční nadílce dárků, které jsme nestihli nadělit kvůli chřipce, se začínáme s vervou znovu učit. V lednu nás čeká 17.1. 2019 divadlo ve škole " Pohádka ze starého mlýna" a POZOR!! 31. 1. i pololetní vysvědčení.

Vloženo: 5.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 495x | Zatím neupraveno
plán uveden níže

Vloženo: 9.10.2019 | Autor: | Zobrazeno: 404x | Zatím neupraveno
Žáci, kteří se neúčastní plavání pojedou společně s plavci do bazénu, tašku s učením s sebou. Rodiče, kteří upřednostňují nechat si žáka doma - mouhou tak učinit s tím, že běžná výuka pak začíná od 11.00 ve škole.

Celkem: 152 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.