Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 13.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 587x | Zatím neupraveno
Prosím komunikujte se svými třídními učiteli. V pátek musíme rozhodnout o členění tříd! Pokud bude více než 30 žáků je jisté že 5. třída končí po obědě a nebude mít družinu ani odpoledne. Z organizačních důvodů nových nařízení to není možné. Družina bude spíš pobyt venku než v místnostech. Šatny budou i na chodbě před tělocvičnou. Prosíme, aby se zde nehromadilo oblečení. Bude vhodné, když děti budou chodit sportovně oblečení do školy, jako když chodíme do lesa. Děkujeme za pochopení. Škola do prázdnin nebude jak bývala..... i nám je to líto

Vloženo: 6.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 630x | Zatím neupraveno
Po dohodě se zřizovatelem a po prostudování manuálu MŠMT oznamujeme, že znovuzprovozníme MŠ Újezd od 25.5. 2020 s tím, že provoz bude omezen hygienickými opatřeními a zdravím žáků. Každý rodič musí předat čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a seznámení s riziky pro ohrožené osoby. Provoz MŠ bude od 6:30 do 16.00 hodin. Nyní potřebujeme vědět , kolik dětí dorazí, prosíme tedy o sms nebo telefon na číslo 739079226 nebo email zsujezdkarantena@seznam.cz. Podrobnější informace očekávejte 12.5. 2020.

Vloženo: 6.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 541x | Zatím neupraveno
Dle výnosu MŠMT bude umožněna výuka žáků na 1. stupni ZŠ, tedy i u nás v Újezdě. Vzhledem ke složitému manuálu, bude zajištění výuky a následné "dohlídávání žáků", protože družina bude uzavřena spojené jistě s počátečními těžkostmi. Zatím máme v přípravě několik variant. Důležité je zajisti výuku personálně, a tak aby byl splněn 15 členný limit tříd. Nyní se vše odvíjí od počtu žáků kteří přijdou. Důležité je tedy do 16.5. doručit do školy informaci zda žák dorazí. Žáci budou rozřazeni do skupin, které budou neměnné. Školní jídelna bude fungovat. Počítáme s denním provozem školy do 8:00 do 15.00 hodin. Rozvrh bude limitován s důrazem na výuku hlavních předmětů. Více napíši až po 16.5.2020. Situace se mění denně.

Vloženo: 24.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 527x | Zatím neupraveno
Přihlášky podávejte buď datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, běžnou poštou nebo osobně do poštovní schránky školy a to v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Vloženo: 8.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 517x | Zatím neupraveno
Milí žáci a rodiče, přejeme Vám příjemné svátky a děkujeme za vaše studijní nasazení a pečlivé plnění úkolů. Víme že to není vždy lehké, snažíme se Vám nabízet co nejlepší servis, který je omezen především naší technickou nevyspělostí. Víme na čem začneme pracovat v příštím školním roce. Další on-line výuka bude zase od úterka 14.4. 2020. Dle posledních Indicíí - protože vše je nejsité to vypadá že škola se otevře po 11.květnu, tak to bude i se školkou. Maminkách dětí MŠ předběžně slibuji otevření MŠ celý červenec 2020. Tedy - budeme sesnažit. Dále očekáváme zápisové lístky do konce dubna. Zápis do MŠ proběhne 16.5. 2020 - bude upřesněno.

Vloženo: 3.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 535x | Zatím neupraveno
Nakladatelství nová škola (její učebnice také máme) - denně přidává výuková a velmi názorná videa, která mohu suplovat výuku. je jen na váš zda je chce používat. Myslím, že jsou lepší než UčíTelka

Vloženo: 31.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 663x | Zatím neupraveno
Web didakta - prosím vyzkoušejte, ať vím zda mohu na toto odkazovat Rodiče prosíme, aby nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými.

Vloženo: 25.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 768x | Zatím neupraveno
Jedinečná příležitost nejen pro uchazeče na osmileté gymnázium Společnost Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Nutná je registrace. https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Vloženo: 24.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 623x | Zatím neupraveno
V úspoře času shrnuji. Tento týden budeme pokračovat opět ve WhatsApp výuce s tím, že ani ti nepřipojení mají dost informací z denních plánů na webu. Rodičovská kontrola ( v klidu!) je samozřejmně více než vítaná. Vyvsvětlování chyb je důležité. Zároveň pracující rodiče se nemusí bát,že když to nestihnou, že je to problém. Důraz na samostanou práci žáků byl z důvodu dlouhodobého výhledu omezení školy - podrobná (pro vás úmorná) konrola a obavy z nesamostatnosti žáků, by byla jen na škodu. Musíte být v klidu. Vy si z dětmi hrajte a dělejte jim příjemné společníky v době, kdy jim chybí to nejdůležitější, a to kontakt s vrstevníky. Jak říkala moje babička "Děti chtěj děti" ! A ještě citát o chybách. Chyba není ostuda, chyba je důkaz že se snažím.

Vloženo: 22.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 950x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, máme za sebou první týden výuky na dálku, shrnula jsem moje postřehy. Pokud si je přečtete a budeme cokoli k úpravě a doplnění prosím napište mi na WhatsApp (73979226) nebo na email zsujezdkarantena@seznam.cz Jde mi o zhodnocení přístupu a i množství. Práce technické poznámky atd. Děkuji Ludmila Mottlová

Celkem: 179 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.